Chính sách Vận chuyển & Lắp đặt

I. Mục đích:

Tạo sự khác biệt về quyền lợi cho khách hàng khi đến mua hàng tại Đồ Nhập Khẩu (https://donhapkhau.vn).

Hỗ trợ và gia tăng giá trị ưu đãi cho khách hàng khi mua hàng tại Đồ Nhập Khẩu (https://donhapkhau.vn).

II. Phạm vị áp dụng

Đối tượng áp dụng: Khách hàng mua các sản phẩm tại Đồ Nhập Khẩu (https://donhapkhau.vn).

Sản phẩm áp dụng: Áp dụng cho tất cả các sản phẩm của Đồ Nhập Khẩu (https://donhapkhau.vn).

Khu vực áp dụng: Giao hàng và lắp đặt tính phí tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

III. Quy định thời gian & địa điểm

Sau khi quý khách đặt hàng, trong vòng 24 giờ Đồ Nhập Khẩu sẽ liên lạc lại để kiểm tra thông tin và thỏa thuận thêm những điều khoản khác có liên quan đến sản phẩm.

Một số trường hợp đặc biệt như giá trị đơn hàng quá lớn & thời gian giao hàng vào buổi tối, địa chỉ giao hàng trong ngõ hoặc có thể dẫn đến nguy hiểm. Chúng tôi sẽ chủ động liên lạc với quý khách để thống nhất lại thời gian giao hàng cụ thể.

IV. Phát sinh chậm trễ

Trường hợp giao hàng chậm trễ, Đồ Nhập Khẩu sẽ thông tin đến quý khách để có phương án nhận/ hủy đơn hàng hợp lý.

GIỎ HÀNG

close